Anunțuri

Convocarea adunării generale anuale a asociației

 Prezidiul convoacă adunarea generală ordinară pe anul 2023 în conformitate cu § 9 şi § 10 al statutului asociației pentru duminică 26 martie 2023, ora 11, la Bistro Einstein, Wilhelmsplatz 5, 70182 Stuttgart Mitte (aproape de biserica „Leonhardskirche”). Cine doreşte, poate rămâne în continuare să servească mititei sau specialitățile localului.

Propunem următoarea ordine de zi:

1.   Stabilirea puterii de decizie a adunării,

2.   Raportul anual şi bilanțul financiar pe anul 2022

3.    Discutarea şi aprobarea acestora,

4.   Planul financiar pe anul 2023,

5.   Discutarea excursiei anuale și eventuale înscrieri,

6.   Diverse.

Întrucât la adunarea generală din 12.06.2022 s-a hotărât modificarea paragrafului 11 din statutul asociației, care acum prevede și posibilitatea reprezentării prin împuternicire, îi rugăm pe cei ce nu pot lua parte personal la adunarea generală să completeze formularul de împuternicire alăturat, delegând astfel o persoană majoră să-i reprezinte. Împuternicirea completată și semnată trebuie prezentată la începutul adunării generale de către persoana împuternicită. Alternativ, împuternicirea poate fi scanată sau fotografiată cu smartphon-ul și trimisă prin e-mail sau WhatsApp la una dintre următoarele adrese:

E-mail: acor@roverein-stuttgart.de sau WhatsApp: +49 162 9895523

Oaspeții sunt bineveniți, dar nu au drept de vot.

Formularul de împuternicire

VOLLMACHT

Ich, Herr / Frau …………………………………, geboren am ……………………,

bevollmächtige hiermit, gemäß § 11.1 der Vereinssatzung,

Herrn / Frau ………………………………..…, geboren am …….……….………,

mich als Vereinsmitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins der aus Rumänien stammenden Bürger e.V. am 26.03.2023 zu vertreten und meine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere mein Stimmrecht, für mich in jeder nach Gesetz und Satzung zulässigen Weise auszuüben.

Die Vollmacht gilt ausschließlich für oben genannte Mitgliederversammlung.

Der Bevollmächtigte ist nicht ermächtigt, Untervollmachten zu erteilen.


Ort ……………………, Datum ………………., Unterschrift …………………