Anunțuri

Convocarea adunării generale pe anul 2024

Prezidiul asociației convoacă adunarea generală ordinară pe anul 2024 în conformitate cu § 9 şi § 10 al statutului asociației pentru duminică 10 martie 2024, ora 11, la Bistro Einstein, Wilhelmsplatz 5, 70182 Stuttgart Mitte (aproape de biserica Leonhardskirche). Cine doreşte, poate rămâne în continuare să servească mititei sau specialitățile localului.

Propunem următoarea ordine de zi:

1.   Stabilirea puterii de decizie a adunării,

2.   Raportul anual şi bilanțul financiar pe anul 2023

3.    Discutarea şi aprobarea acestora,

4.   Planul financiar pe anul 2024,

5.   Alegerea unui membru în prezidiu,

6.   Discutarea excursiei anuale și eventuale înscrieri,

7.   Diverse.

Întrucât prin decesul domnului Viorel Bâcu s-a creat un post vacant în prezidiu, este absolut necesară alegerea unui alt membru în locul său. Pentru a facilita pregătirea buletinelor de vot, cei ce intenționează să candideze sunt rugați să se anunțe în prealabil. Desigur rămâne posibilă și anunțarea candidaturii în cursul adunării generale.

De asemenea îi rugăm pe cei ce nu pot lua parte personal la adunarea generală să completeze formularul de împuternicire, delegând astfel o persoană majoră să-i reprezinte. Împuternicirea completată și semnată trebuie prezentată la începutul adunării generale de către persoana împuternicită. Alternativ, împuternicirea poate fi scanată sau fotografiată cu smartphon-ul și trimisă prin e-mail sau WhatsApp la una dintre următoarele adrese:

E-mail: acor@roverein-stuttgart.de sau WhatsApp: +49 162 9895523

Oaspeții sunt bineveniți, dar nu au drept de vot.